English   Bahasa Melayu
 
NOTIS PEMBERITAHUAN BARU

DIMAKLUMKAN BAHAWA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA AKAN MENGUATKUASAKAN PENGGUNAAN KOD-KOD BIDANG BARU DAN PERATURAN BARU PENDAFTARAN
MULAI 17 JUN 2012. PENGUATKUASAAN INI DIKENAKAN KE ATAS SEMUA SYARIKAT DAN FIRMA PERUNDING YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA.

BAGI SYARIKAT/FIRMA PERUNDING YANG SEDANG MEMOHON DAN YANG TELAH BERDAFTAR,
SILA KLIK PAUTAN CODE MAPPING BIDANG BEKALAN & PERKHIDMATAN UNTUK SYARIKAT
ATAU
SILA KLIK PAUTAN CODE MAPPING BIDANG PERKHIDMATAN PERUNDING UNTUK FIRMA PERUNDING
SEBAGAI RUJUKAN MENGENAI BIDANG YANG DIPOHON DAN PADANAN KEPADA BIDANG BARU APABILA PELAKSANAAN DIKUATKUASAKAN KELAK.

MAKLUMAT LANJUT MENGENAI PERATURAN BARU PENDAFTARAN BAGI SYARIKAT/FIRMA PERUNDING, SILA KLIK LAMPIRAN 1.


PERINGATAN:

BEBERAPA KOD BIDANG LAMA FIRMA PERUNDING (SEPERTI DI LAMPIRAN 2) AKAN DITAMATKAN. FIRMA PERUNDING BERDAFTAR YANG TERLIBAT DENGAN PENAMATAN KOD BIDANG LAMA INI ADALAH SEPERTI DI LAMPIRAN 3. MULAI 17 JUN 2012, FIRMA PERUNDING (di senarai LAMPIRAN 3) DIKEHENDAKI MEMBUAT PERMOHONAN TAMBAH BIDANG BAGI MENGGANTIKAN KOD BIDANG LAMA YANG AKAN DITAMATKAN.

 
Sekiranya anda telah mencipta ID Log Masuk dan Kata Laluan anda, sila masukkan ID Log Masuk dan Kata Laluan di sini.
Penting! Sila ambil perhatian tentang penggunaan huruf besar atau kecil pada ID Log Masuk dan Kata Laluan.
 
Sekiranya anda ingin mendaftar sebagai Kontraktor atau Perunding, sila klik pada pautan yang berkenaan.
 
Sila matikan (disable) 'Pop Up Blocker' anda.
 
 
ID Log Masuk :
Kata Laluan :
  Lupa ID atau Kata Laluan?
 
  Daftar sebagai Kontraktor Baru
  atau
  Daftar sebagai Perunding Baru
 
  Untuk Panduan Pendaftaran, sila klik di sini.